Защо е важно

Защото е ясно.

Защото е кратко.

Защото е бързо.

Защото е по същество.

Защото е ефективно.

А това

Спестява ценно време.

Помага да се види цялата картина.

Улеснява вземането на решения.

Елиминира грешки и недоразумения.

Повишава доверието на партньори и клиенти.

Подобрява атмосферата в екипа.

Най-вече – разбирателството.

А оттам – и резултатите, които искате.