Разбери ме

1. Разбери ме правилно:

Еднодневно обучение по писмена комуникация (вестникарско писане). Включва усвояване на базовите правила и умения за изготвяне на качествен и разбираем текст. С „Разбери ме правилно“ ще ви представим в синтезиран вид необходимите теоретични познания и успешни тактики за привличане на вниманието. А чрез разнообразие от упражнения и примери ще ви научим да адаптирате наученото към всекидневните си дейност и нужди.

Цена: 450 лева

 

2. Разбери ме добре:

Второ ниво на обучение по писмена комуникация (вестникарско писане) за напреднали. В него е разгърнат пълният пакет от теоретични познания и практически умения, с които да подготвите и „продадете“ вашия текст. Надграждат се усвоените в първо ниво познания. Ще получите конкретни „жокери“ как да впечатлите и задържите аудиторията си. Предвиден е широк спектър от упражнения – общи и адаптирани към вашите конкретни занимания и нужди. А чрез серия от подробни, полезни и забавни тестове и задачи ще съумеете с лекота да прилагате новите си умения по писане във всяка ситуация и по всяка тема. 

Цена: 450 лева

 

3. Разбери ме напълно

Трето ниво на обучение под формата на продължаващ онлайн трейнинг. За желаещите да усъвършенстват уменията си „Разбери ме“ предвижда отделен онлайн панел, насочен изцяло към практически упражнения. В рамките на един допълнителен ден участниците ще получават по удобен за тях комуникационен канал задачи за подготовка, преобразуване и откриване на грешки в текстове, и съответно обратна връзка за резултатите си. „Разбери ме напълно“ не може да бъде закупен самостоятелно.

Цена 250 лева

 

Пакетни предложения:

При записване за трите нива на обучение – 900 лева

При записване за първо и второ ниво на обучение – 765 лева

При записване на първо и трето ниво на обучение – 630 лева

 

4. Индивидуални обучения:

Ако желаете да преминете самостоятелно курса на обучение, ще определим удобните за вас време и място на провеждане, и ще отделим цялото време, внимание и познание за вашите индивидуални нужди и умения в писането.

Цена: Стойността на редовните обучения + 30%

 

5. Корпоративни обучения

При над петима записани от една организация – 20% отстъпка от редовните цени на обученията.
При над трима записани от една организация – 10% отстъпка от редовните цени на обученията.

Класовете са лимитирани до 10 души, за да може да отделим нужното внимание на всеки от участниците.